Pol Elektrik

Rozruszniki

Rozrusznik jest silnikiem prądu stałego, który służy obracaniu wału korbowego silnika i nadaniu mu odpowiedniej prędkości obrotowej. Natężenie pobieranego prądu w początkowej fazie rozruchu, gdy rozrusznik musi pokonać opory tarcia, ruszyć z miejsca i rozpędzić do wymaganej prędkości wał korbowy, osiąga wartość kilkuset amper.

Pomimo wielkich zmian dotyczących wyposażenia i opanowania przez elektronikę i techniki komputerowego sterowania pojazdu, podstawy jego elektrycznego zasilania pozostały niezmienione.

Pol Elektrik

Alternatory

Alternator jest powszechnie stosowany jako źródło prądu w pojeździe i jest znacznie wydajniejszy i bardziej niezawodny od prądnicy. Ponadto, automatyczne doładowanie akumulatora, to efekt równoległego połączenia akumulatora z alternatorem. Część energii mechanicznej, wytwarzanej przez silnik, jest zamieniana w alternatorze na energię elektryczną.

Pojęcia rozrusznik, prądnica, alternator towarzyszą w dalszym ciągu wszelkiej konstrukcji współczesnego pojazdu a pomimo wielu zmian konstrukcyjnych, nowych technologii i zastosowania elektroniki urządzenia te pełnią niezmienioną funkcję.

Pol Elektrik

Części zamienne

Takie jak bendiks – czyli zespół sprzęgający rozrusznika, głowica rozrusznika, napęd zębnika rozrusznika, wirnik rozrusznika, włącznik rozrusznika, szczotki rozrusznika – te i wiele innych części zamiennych dostępne od ręki.

Wirnik rozrusznika na czas rozruchu zostaje sprzęgnięty z kołem zamachowym silnika za pomocą zespołu sprzęgającego a rozrusznik powinien zapewnić minimalną prędkość obrotową silnika, przy której może on rozpocząć samodzielną pracę.

Alternator jest lżejszy, wydajniejszy i bardziej niezawodny od prądnicy prądu stałego, gdyż w przeciwieństwie do prądnicy główne uzwojenia robocze są w stojanie, a nie w wirniku, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania komutatora.

Szczotki rozrusznika to specjalny rodzaj kontaktu elektrycznego pomiędzy co najmniej dwiema ruchomymi częściami i wymagają stałego docisku, którego siła jest z góry określona dla konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego.